บริการ

 

ลูกค้า

 

ติดต่อเรา

 

โปรโมชั่น

myspace hits counter
My Visitor 
 
SERVICE
 
 
 
Basic website

เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลทั่วไป ด้วยราคาประหยัดที่สุดคุ้ม เหมาะกับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เน้นการทำงานที่พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเท่านั้น มีข้อความและรูป สามารถแก้ไขข้อความและรูปภาพเองได้

 พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต์

 โดเมน เช่น www.yourdomain.com

 ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล

 อีเมล์ account เช่น info@youtdomain.com

 หน้าเว็บไซต์มาตรฐานที่แสดงข้อความและรูปภาพ พร้อมการแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง