บริการ

 

ลูกค้า

 

ติดต่อเรา

 

โปรโมชั่น

myspace hits counter
My Visitor 
 
CUSTOMER

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

 
 
 
http://mushroom.konkorn.com

 ฟาร์มเห็ดครูประคอง  ได้เริ่มต้นเรียนรู้ในการทำธุรกิจการทำโรงเรือนเพาะเห็ด  โดยไดมีการบันทึกข้อมูลในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยผู้ที่เข้าชมจะได้รับความรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำได้ด้วย