บริการ

 

ลูกค้า

 

ติดต่อเรา

 

โปรโมชั่น

myspace hits counter
My Visitor 
 
CUSTOMER

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

 
 
 
http://www.prohanddevelopment.com


     เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า ครบวงจร ทางบริษัทได้วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาโดยผู้ชำนาญทางด้าน ชิปปิ้ง และธุรกิจนำเข้า - ส่งออก มาเป็นเวลานาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจประเภทนี้ 

     เพียงท่านวางใจในการบริการของเรา เราจะดำเนินการแทนท่านทุกอย่าง ด้วยความทุ่มเทในเรื่องของคุณภาพ ความตั้งใจ การบริการของทีมงานเราทุกๆคน เราพร้อมที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูแลสินค้าของท่านให้เหมือนกับสินค้าของเรา ปัจจุบันการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถไฟ และทางไปรษณีย์ ผู้ประกอบการขนส่ง จำเป็นต้องนำเครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาเสริมการบริการให้ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถส่งสินค้าถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เอกสารเป็นสิ่งสำคัญในระบบการขนส่งที่กำหนดความรับผิดชอบต่อสินค้า และแสดงถึงรายละเอียดสินค้าผู้นำเข้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและท่าที่ทำการขนถ่าย

     รายละเอียดเหล่านี้ผู้นำเข้าจะจัดเตรียมและส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อนำไปป้อนเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ร้อยละ 80-90 % ของข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน แตกต่างกันที่แบบฟอร์มที่นำมาใช้พิมพ์เอกสาร ถ้าเราส่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ผ่านระบบ Paperless แน่นอนสิ่งที่ได้มา คือความ ถูกต้องของข้อมูล ความสะดวกรวดเร็ว และไม่ต้องสูญเสียเวลากับการจัดเตรียมเอกสารอีกต่อไป

     การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแรกที่มีการประกาศให้บริษัทเรือและตัวแทนส่งข้อมูล Sea Cargo Manifest ผ่านทางระบบ Paperless อย่างเป็นทางการ ระบบ Paperless ยังพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐบาลอื่น ๆ เช่น การบินไทย กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี เป็นต้น

     ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงความสำคัญและได้นำระบบดังกล่าวนี้เข้ามาใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูล ประเภทบัญชีตู้สินค้า การรายงานตู้สินค้าที่ผ่านเข้า -ออกจากท่าฯ ระหว่างท่าเรือเอกชน , บริษัทสายเรือ และตัวแทนฯ ข้อมูลจะส่งตรงถึงท่าเรือก่อนที่เรือจะเดินทางมาถึง ส่งผลให้ท่าเรือสามารถบริหารงานเครื่องมือและอุปกรณ์หน้าท่าฯให้ขนถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นสิ่งที่ระบุประสิทธิภาพของท่าเรือนั้นๆทั้งยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่งให้ขนถ่ายตู้สิค้าและป้อนกลับเข้าสู่ระบบขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว